ลำดับพิธีการงานฉลองมงคลสมรส

– เปิดตัวคู่บ่าวสาว
– อ่านประวัติคู่บ่าวสาว
– เชิญท่านประธาน
– สัมภาษณ์คู่บ่าวสาว
– เชิญคู่บ่าวสาวกล่าวขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ
– จุดเทียนฉลองมงคลสมรสและตัดเค้ก
– ปิดเวที

ติดต่อจ้างงาน

    ช่องทางการติดต่อ