ลำดับขั้นตอนพิธีเช้า

– พิธีแห่ขันหมาก
– พิธีเจรจาสู่ขออย่างเป็นทางการ
– พิธีพิจารณาสินสอดและเก็บสินสอด
– พิธีหมั้นหมายหรือพิธีสวมแหวนหมั้น
– พิธีไหว้ผู้ใหญ่
– พิธีปูเตียงเคียงหมอนหรือพิธีส่งตัว
-พิธีสงฆ์หรือพิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์

ติดต่อจ้างงาน

    ช่องทางการติดต่อ