ลำดับขั้นตอนพิธีสงฆ์ในงานแต่งงาน

– เมื่อท่านมาเรารับ
– จุดธูปบูชาพระรัตนตรัย
– ตั้งใจบำเพ็ญบุญกริยา รับศีล รับพร
– จุดและประเคนโถน้ำมนต์แต่พระคุณเจ้า
– ตักบาตรร่วมขัน
– กรวดน้ำรับพร
– รับการประพรมน้ำพุทธมนต์จากพระคุณเจ้าทั้ง 9 รูป
– กราบลาพระรัตนตรัย
– ประเคนภัตตาหาร

ติดต่อจ้างงาน

    ช่องทางการติดต่อ